Navigace: Doma Kurzy potápění IANTD

Kurzy potápění IANTD

Email Tisk PDF

Vyučujeme ve třech mezinárodních systémech potápění.
IANTD - UDI - CMAS

Kurzy IANTD

Open Water Diver (OWD) (potápěč ve volné vodě)
Tento kurz poskytne vyčerpávající školení těm, kteří se chtějí stát sportovními potápěči. Kurz klade důraz na dovednosti a znalosti, které jsou zapotřebí k rozvoji bezpečí začátečníka, rozvíjí jistotu a smysl pro odpovědnost. Kvalifikuje potápěče k ponorům do hlubky 21m.

• Tento kurz je navržen tak, aby poskytl srozumitelný výcvik budoucím potápěčům s přístrojem.
• Tento kurz zdůrazňuje dovednosti a znalosti, které jsou potřeba k tomu, aby se člověk stal bezpečným potápěčem-začátečníkem a rozvinul smysl pro sebejistotu a zodpovědnost při dobrodružství a odhalování podvodního světa.
• Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 21 metrů společně s potápěčem minimálně se stejnou kvalifikací. Doprovod Divemastera, Asistent instruktora nebo Instruktora není vyžadován, ovšem v jejich doprovodu je možné potápět se do
maximální hloubky 30 metrů.
• Tato kvalifikace opravňuje potápěče k potápěčským aktivitám, které mají přiměřenou podporu nad hladinou, k provádění bezdekompresních ponorů a k provádění ponorů ve stejném nebo lepším prostředí vůči tréninkovým ponorům.
• Po dokončení kurzu Open Water Nitrox Diver se může potápěč potápět s jakoukoli směsí EANx od vzduchu až po EAN 40.
• V doprovodu instruktora je možné rozvíjet další znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení své další kvalifikace.

Požadavky:
Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.
Cena kurzu: 6900,-kč

 

Advanced Open Water Diver (AOWD) (pokročilý potápěč ve volné vodě)
Tento pokračující kurz pro středně pokročilé umožní potápěči začátečníkovi (OPEN WATER DIVER) rozšířit dovednosti ve volné vodě a získat více praktických zkušeností. Program připraví potápěče k ponorům do hloubek max. 27m.

• Tento středně pokročilý pokračovací kurz umožňuje IANTD OW (Nitrox) potápěčům rozšířit zdatnost ve vodě a získat pod dohledem více praktických zkušeností.
• Tento kurz kvalifikuje potápěče potápět se do maximální hloubky 30 metrů.

Požadavky:
• Kvalifikace IANTD OW potápěč (Nitrox) nebo jakákoli obdobná kvalifikace.
• Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.
Cena kurzu: 4900,-kč

 

Nitrox Diver (Basic EANx Diver) (potápěč s nitroxem)
Tento program umožní rekreačním potápěčům používat dýchací směs kyslíku a dusíku tak, aby jej mohli využívat pro ponory v hloubkách mezi 12m a 39m. Potápěč si může zvolit zda se bude potápět se směsí podle tabulek EANx anebo zda zvolí potápěčský počítač nebo tabulky pro vzduch a tak získá bezpečnostní rezervu. Certifikační program IANTD NITROX DIVER lze vyučovat jako samostatný program anebo jej lze spojit s řadou jiných pokročilých nebo specializovaných kurzů.


• Tento kurz je postaven tak, aby poskytl sportovním potápěčům bezpečnější dýchací plyn, se kterým si mnohem lépe užijí ponory v rozmezí 12 až 39 metrů. Potápěči si mohou vybrat mezi potápěním se směsí podle EANx tabulek nebo se potápět konzervativně s použitím vzduchových tabulek či počítačů.
• IANTD EANx Diver kvalifikace může být vyučována jako samostatný kurz nebo v kombinaci s různými pokročilými specializačními kurzy IANTD.
• Kurz zahrnuje použití směsí EANx v rozmezí 21% až maximálně 40% kyslíku.

Požadavky:
• Kvalifikace Open Water Diver.
• Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 12 let věku na kvalifikaci junior diver nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.
Cena kurzu: 3900,-kč

 

Advanced Nitrox Diver (pokročilý potápěč s nitroxem)
Tento program je určen k tomu, aby rozšířil znalosti potápěče na nitroxové směse s obsahem kyslíku 22 až 40% a až 50% pro dekompresi. Dále se rozvíjejí potápěčské dovednosti a lepší chápání koncepce potápění s Nitroxem.

• Tento kurz je navržen tak, aby dále rozšiřoval a rozvíjel znalosti potápěče v používání EANx dýchacích směsí v prostředí rekreačního potápění. Dále pak rozvíjí dovednosti ve vodě a nabízí potápěčům lepší porozumění potápění s dýchací směsí EANx.
• Kurz zahrnuje použití směsí EANx do maximální hodnoty PO2 1,5.
• Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 42 metrů a k dekompresním ponorům s maximálním dekompresním časem 15 minut.

Požadavky:
• Kvalifikace IANTD EANx Diver a IANTD Deep Diver a minimálně 30 doložených ponorů nebo zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
• Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.
Cena kurzu: 7900,-kč 

 

Rescue Diver (potápěč záchranář)
Tento kurz nabízí pokročilému potápěči Advanced Open Water Diver rozšíření schopností a dovedností v oblasti sebezáchrany a záchrany druhých potápěčů.IANTD Rescue Diver je důležitý krok ve vývoji potápeče, ke zvyšování bezpečnosti a sebejistoty. Je rovněž důležitým předpokladem pro profesionální IANTD výcvik (IANTD Divemaster, IANTD Instruktor).

• Tento kurz je určený k výuce záchrany sama sebe a druhého potápěče.

Požadavky:
• Kvalifikace Advanced Open Water Diver (pokročilý potápěč na volné vodě) nebo musí
prokázat minimálně 10 doložených ponorů v deníku ponorů.
• Kvalifikaci Diving First Aid (potápěčská první pomoc), Oxygen Administrator a CPR.
• Je doporučena kvalifikace AED.
• Musí mít nejméně 18 let.
Cena kurzu: 4900,-kč

 

Deep Diver (hloubkový potápěč se vzduchem)
Tento program byl vypracován k zajištění kvalifikovaného výcviku těm potápěčům, kteří se chtějí potápět se vzduchem do hloubky 39m. Tento program IANTD DEEP DIVER poskytne potápěči praktické dovednosti a znalosti teorie a plánování hlubokých ponorů. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských dovedností. Doporučeje se, aby byl program vyučován ve spojení s programem IANTD ADVANCED NITROX DIVER.

• Cílem tohoto výcvikového kurzu je vedení potápěčů k odpovědnému potápění do maximální hloubky 39 metrů se vzduchem.
• Kurz IANTD Deep Diver cvičí potápěče v dovednostech, chování, teorii a plánování hloubkových ponorů. Kurz zůstává v mezích běžných praktik potápění do hloubky 39 metrů a je prvním mezinárodně uznávaným kurzem, v kterém jsou zahrnuty správné a bezpečné
praktiky hloubkových ponorů.
• Tento kurz je doporučeno vyučovat společně s kurzem IANTD EANx Diver nebo IANTD Recreational Trimix Diver nebo IANTD Advanced Nitrox Diver.
• Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 39 metrů.

Požadavky:
• Kvalifikace IANTD Advanced Open Water Diver nebo ekvivalentní.
• Minimálně 10 doložených ponorů.
• Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.
Cena kurzu: 7900,-kč

 

Divemaster (Potápěčský průvodce)
Tento program je určen k tomu, aby se zajistil odpovědný výcvik těch osob, kteří si přejí dohlížet na rekreační potápěče IANTD, včetně potápěčů s nitroxem, pokročilých potápěčů s nitroxem a hloubkových potápěčů se vzduchem. Mohou asistovat učitelům potápění při všech potápěčských programech IANTD ve volné vodě, ale nemohou provádět praktický výcvik, pokud jej neřídí kvalifikovaný instruktor IANTD.

• Tento kurz je navržen tak, aby přinesl odpovědný výcvik osobám, které si přejí dohlížet na IANTD potápěče. Patří sem IANTD Open Water Diver, IANTD EANx Diver, IANTD Advanced EANx Diver a IANTD Deep Diver. Divemaster může učit kurz Snorkel Skin Diver. Po úspěšném zvládnutí celého obsahu kurzu může divemaster učit kurz IANTD OW Free Diver. Pokud má divemaster i kvalifikaci Recreational Trimix nebo Advanced Recreational Trimix, může dohlížet i při těchto kurzech.
• IANTD Divemaster může dohlížet, doprovázet a asistovat ve všech IANTD Open Water Diver kurzech, ale nesmí vést výcvikové cvičení sám, pokud není pod přímým dohledem kvalifikovaného IANTD Advanced EANx Instruktora.
• IANTD Divemaster je kvalifikován plánovat a provádět záchrannou akci při potápěčských aktivitách.
• Po dokončení kurzu je divemaster oprávněn vést specializační potápěčské kurzy pro které byl vyškolen. Pokud je kurz prováděn v odlišných podmínkách než je zvyklý, měl by nejdříve získat patřičné zkušenosti.

Požadavky:
• Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver nebo Advanced Recreational Trimix, První pomoc zahrnující CPR, Oxygen Provider, a IANTD Rescue Diver nebo ekvivalentní. Pokud je uznána ekvivalentní certifikace, CPR a Oxygen Provider musí být platné pro další 2 roky. Je doporučené mít 2 specializační kvalifikace.
• Minimálně 60 doložených ponorů.
• Minimální dolní věková hranice je 18 let.
Cena kurzu: 14900,-kč

Ceny kurzu nezahrnují: pujčovné za kompletní nebo částečnou výstroj, poplatek za skripta a plastovou kartičku